Longwy USBL

 


                   
1910-1936 Club Sportif Logovicien AFF 03/10/1921 CHT 1936
1936-1947 Union Sportive du Bassin de Longwy CHT 1936 FUS /07/1947
1947->>>> Union Sportive du Bassin de Longwy FUS /07/1947   actif
JO création   dissolution   FFF 101889 FFF 500532
 
1943-1947 Cercle Sportif des Cheminots de Longwy AFF /06/1973 FUS /07/1947
JO création   dissolution   FFF 113xxx FFF 503826
 

                                     
  Club Sportif Longovicien   CSC Longwy
Année équipe Pro équipe 1 équipe 2 équipe 3   équipe 1
1909/10   CRÉATION        
1910/11   HORS CHAMPIONNAT        
1911/12   HORS CHAMPIONNAT        
1912/13   HORS CHAMPIONNAT        
1913/14   HORS CHAMPIONNAT        
1914/15   HORS CHAMPIONNAT        
1915/16   HORS CHAMPIONNAT        
1916/17   HORS CHAMPIONNAT        
1917/18   HORS CHAMPIONNAT        
1918/19   HORS CHAMPIONNAT        
1919/20   HORS CHAMPIONNAT        
1920/21   HORS CHAMPIONNAT        
1921/22   . . Lorraine HORS CHAMPIONNAT      
1922/23   # 2S- Lorraine HORS CHAMPIONNAT      
1923/24   2 PS-B Lorraine HORS CHAMPIONNAT      
1924/25   * 1S- Lorraine . . Lorraine      
1925/26   6 1S-1 Lorraine 3 2S-F Lorraine      
1926/27   * 1S-1 Lorraine * 2S-3 Lorraine      
1927/28   8 1S-1 Lorraine 6 2S-A Lorraine      
1928/29   * 1S-2 Lorraine * 2S-2 Lorraine      
1929/30   * 1S-2 Lorraine 8 2S-2 Lorraine      
1930/31   * 1S-2 Lorraine * R1S-2 Lorraine      
1931/32   1 1S-2 Lorraine * R1S-3 Lorraine      
1932/33   3 DH Lorraine 6 R1S-2 Lorraine FORMATION    
1933/34   3 DH Lorraine 2 RHP-1 Lorraine FG R1D-1 Lorraine    
1934/35   5 DH Lorraine 1 RHP-1 Lorraine . . Lorraine    
1935/36 FORMATION 9 DH Lorraine FG RG-01 Lorraine . . Lorraine    
1936/37 4 D3   10 PH-1 Lorraine . . Lorraine . . Lorraine    
1937/38 6 D2R GP EST 7° 7 1D-2 Lorraine . . Lorraine . . Lorraine    
1938/39 15 D2   5 1D-1 Lorraine . . Lorraine . . Lorraine    
1939/39 CNJ D2   CNJ 1D-1 Lorraine CNJ R1D-1 Lorraine . . Lorraine    
1939/40 FIN . . Lorraine . . Lorraine . . Lorraine    
1940/41   . . Lorraine . . Lorraine . . Lorraine    
1941/42   . . Lorraine . . Lorraine . . Lorraine    
1942/43   . . Lorraine . . Lorraine . . Lorraine   CRÉATION
1943/44   . . Lorraine . . Lorraine . . Lorraine   . . Lorraine
1944/45   . . Lorraine . . Lorraine . . Lorraine   . . Lorraine
1945/46   1 1D-02 Lorraine . . Lorraine . . Lorraine   2 1D-02 Lorraine
1946/47   1 1D-1 Lorraine 6 RG-07 Lorraine . . Lorraine   3 1D-1 Lorraine
1947/48   3 PH-1 Lorraine * RHP-2 Lorraine . . Lorraine   FUSION
1948/49   4 DH Lorraine 1 RHP-1 Lorraine . . Lorraine    
1949/50   2 DH Lorraine 2 RHP-1 Lorraine . . Lorraine    
1950/51   3 DH Lorraine 4 RHP-1 Lorraine . . Lorraine    
1951/52   6 DH Lorraine 3 RHP-3 Lorraine . . Lorraine    
1952/53   2 DH Lorraine 7 RHP-1 Lorraine . . Lorraine    
1953/54   7 DH Lorraine * RHP-1 Lorraine . . Lorraine    
1954/55   4 DH Lorraine 12 1D-1 Lorraine . . Lorraine    
1955/56   10 DH Lorraine 5 RHP-1 Lorraine . . Lorraine    
1956/57   2 DH Lorraine 5 RHP-1 Lorraine . . Lorraine    
1957/58   5 DH Lorraine 1 RHP-1 Lorraine . . Lorraine    
1958/59   8 DH Lorraine 6 RHP-1 Lorraine . . Lorraine    
1959/60   8 DH Lorraine 4 RHP-1 Lorraine . . Lorraine    
1960/61   11 DH Lorraine 2 RHP-1 Lorraine . . Lorraine    
1961/62   1 PH-1 Lorraine FG RHP-2 Lorraine . . Lorraine    
1962/63   5 DH Lorraine FG RHP-2 Lorraine . . Lorraine    
1963/64   7 DH Lorraine 3 RG-02 Lorraine . . Lorraine    
1964/65   3 DH Lorraine 2 RG-02 Lorraine . . Lorraine    
1965/66   3 DH Lorraine * RG-05 Lorraine . . Lorraine    
1966/67   1 DH Lorraine 6 P1D-02 Lorraine . . Lorraine    
1967/68   14 CFA NORD * P1D-01 Lorraine . . Lorraine    
1968/69   11 DH Lorraine * P1D-01 Lorraine . . Lorraine    
1969/70   2 PH-1 Lorraine * P1D-01 Lorraine . . Lorraine    
1970/71   8 PH-1 Lorraine FG P1D-01 Lorraine . . Lorraine    
1971/72   5 PH-1 Lorraine 7 2D-01 Lorraine . . Lorraine    
1972/73   3 PH-1 Lorraine 4 2D-01 Lorraine . . Lorraine    
1973/74   3 PH-1 Lorraine 4 2D-01 Lorraine . . Lorraine    
1974/75   6 PH-1 Lorraine * 2D-01 Lorraine . . Lorraine    
1975/76   12 PH-1 Lorraine 12 2D-01 Lorraine . . Lorraine    
1976/77   10 1D-1 Lorraine 3 3D-03 Lorraine . . Lorraine    
1977/78   1 1D-1 Lorraine 6 2D-01 Lorraine . . Lorraine    
1978/79   8 PH-1 Lorraine 10 2D-01 Lorraine . . Lorraine    
1979/80   4 PH-1 Lorraine 5 2D-01 Lorraine . . Lorraine    
1980/81   11 PH-1 Lorraine 3 2D-01 Lorraine . . Lorraine    
1981/82   10 PH-1 Lorraine 4 2D-01 Lorraine . . Lorraine    
1982/83   5 PH-1 Lorraine * P1D-1 Pays-Haut . . Pays-Haut    
1983/84   8 PH-1 Lorraine * P1D-1 Pays-Haut . . Pays-Haut    
1984/85   1 PH-1 Lorraine * P1D-1 Pays-Haut . . Pays-Haut    
1985/86   9 DHR-1 Lorraine 8 P1D-1 Pays-Haut . . Pays-Haut    
1986/87   12 DHR-A Lorraine 4 P1D-1 Pays-Haut . . Pays-Haut    
1987/88   2 PH-A Lorraine 5 P1D-A Pays-Haut . . Pays-Haut    
1988/89   11 DHR-A Lorraine 5 P1D-A Pays-Haut . . Pays-Haut    
1989/90   2 PH-A Lorraine 7 P1D-A Pays-Haut . . Pays-Haut    
1990/91   2 PH-A Lorraine 3 P1D-A Pays-Haut . . Pays-Haut    
1991/92   1 PH-A Lorraine 3 P1D-A Pays-Haut 6 3D-B Pays-Haut    
1992/93   7 DHR-A Lorraine 4 P1D-A Pays-Haut 4 3D-A Pays-Haut    
1993/94   3 DHR-A Lorraine 1 P1D-A Pays-Haut FIN    
1994/95   6 DHR-A Lorraine 8 1D Pays-Haut      
1995/96   3 DHR-A Lorraine 8 1D Pays-Haut      
1996/97   9 DHR-A Lorraine 12 1D Pays-Haut      
1997/98   * DHR-A Lorraine 5 P1D-A Pays-Haut      
1998/99   10 DHR-A Lorraine 7 P1D-A Pays-Haut      
1999/00   * PH-A Lorraine 12 P1D-A Pays-Haut      
2000/01   11 PHR-A Lorraine 2 2D-A Pays-Haut      
2001/02   5 1D Pays-Haut 1 2D-A Pays-Haut      
2002/03   1 1D Pays-Haut 6 P1D-A Pays-Haut      
2003/04   3 PHR-A Lorraine £ P1D-A Pays-Haut      
2004/05   1 PHR-A Lorraine 2 P1D-A Pays-Haut      
2005/06   3 PH-A Lorraine * P1D-A Pays-Haut      
2006/07   1 PH-A Lorraine 7 1D Pays-Haut      
2007/08   2 DHR-A Lorraine * PD Pays-Haut      
2008/09   12 DHR-A Lorraine * PD Pays-Haut      
2009/10   10 PH-A Lorraine 7 1D Pays-Haut      
2010/11   * PH-A Lorraine * 1D Pays-Haut      
Année   équipe 1 équipe 2 équipe 3    
    Union Sportive du Bassin de Longwy  

©Footlor1 2008/16